Norge på skinner

Denne inspirasjonsfilmen ble vist for en hel bransje under årets jernbanekonferanse på Oslo Kongressenter.

Norge på skinner

Maverix AS har laget en rekke filmer for Norsk jernbaneforum. Denne inspirasjonsfilmen ble vist for en hel bransje under årets jernbanekonferanse på Oslo Kongressenter.

No items found.

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Våren 2015 fikk regjeringen tilslutning til reform av jernbanesektoren, som blant annet innebærer konkurranseutsetting av persontogtrafikken. Dette har siden vært et omdiskutert tema, og naturligvis en sentral del av årets konferanse.

Det var viktig for Norsk jernbaneforum med en visuell innledning til temaene på konferansen, for å belyste utfordringene bransjen står ovenfor. I tett samarbeid med teknisk arrangør Jotne, jernbaneforumene og Jernbanedirektoratet utarbeidet Maverix en innholdspakke bestående av konferansebekldning som grafikk, video stillbilder og intervjuer.

Maverix produserte bakgrunnsinnhold til konferansen. Intervjuer med en rekke samferdselsaktører, samt droneproduksjon, videoproduksjon og grafikk.

Flere prosjekter