Hos Maverix har vi samlet erfarne og talentfulle reklamefolk og journalister, fordi effektiv kommunikasjon treffer både hjerte og hjerne. Vi jobber ikke som et tradisjonelt reklamebyrå eller produksjonsselskap, men som en redaksjon. Med erfarne spesialister som samarbeider effektivt på tvers av alle tenkelige fagdisipliner.

Dermed kan vi utvikle både effektive strategier og store ideer på rekordtid, og komme raskt på lufta med kostnadseffektive løsninger i alle tenkelige kanaler. For selv om du trenger flere virkemidler enn før, trenger du vel ikke flere spesialist-byråer å holde styr på?

Det du trenger nå er en stor historie som består av mange små. Og selv om verden forandrer seg stadig raskere, er det en ting som aldri vil forandres: Store ambisjoner krever store ideer.

A maverick is someone who refuses to play by the rules, but gets results.
- Urban Dictionary