Kampanje: #Holdnorgeigang

Da Norge brått stengte ned, måtte noen holde hjulene i gang. #holdnorgeigang samlet flere annonsører, og hyllet alle heltene.

Kampanje: #Holdnorgeigang

No items found.

Sammen med Nordens største food tech selskap, Godtlevert, utviklet Maverix kampanjen #holdnorgeigang. Frykten var stor og stemningen dyster her hjemme.

Godtlevert opplevde stor pågang fra både nye kunder og media. Godtlevert var i en situasjon der deres leverandører måtte produsere livsnødvendige råvarer som aldri før, men uten mange av de vanlige utenlandske sesongarbeiderne. Dermed måtte bøndene og gårdbrukerne stå opp tidligere enn vanlig og ta i bruk hele familien for å holde hjulene i gang.

Noen av de mange heltene som vi hyllet i kampanjen #holdnorgeigang.

Godtlevert ønsket å sette fokus på disse leverandørene og takke dem for den ekstra samfunnsinnsatsen de gjorde - og fortsatt gjør - under pandemien. Ideen ble kom opp i et møte søndag ettermiddag, produksjonen av materiell og filmer ble iverksatt mandag morgen og kampanjen gikk på luften tirsdag kveld. Sjelden eller aldri har det vært så kort vei fra ide til publisering.

Det ble produsert i alt fire ulike filmer for Godtlevert, basert på dokumentariske intervjuer med fire faste småskala-produsenter av norsk mat. Filmene gikk både på tv og i digitale kanaler. Godtlevert har sjelden hatt filmer som har skapt så stort engasjement. Filmene er sett over 500.000 ganger og har fått tusenvis av positive reaksjoner.

Andre store selskaper som Lofoten Fisk og Salmar ville også være med på #holdnorgeigang-kampanjen. De bestilte til sammen 8 filmer, som måtte produseres under svært krevende restriksjoner og reiseforbud. Det var for eksempel ikke mulig å dra til Frøya, Lofoten eller Halsa og vi måtte ta i bruke et nettverk av kontakter for å få produsert filmer. Filmene er publisert både på tv og i digitale flater.

Les mer om prosjektet og intervju med kreativ leder Lovisa Morling i Godtlevert på Kampanje.com.

Flere prosjekter