"Det angår oss alle. Vi kan ikke bare snu oss bort"

De norske vikingskipene skal igjen ut på havet. Denne gang i form av Langskip: Se filmen om det største klimaprosjektet noen gang.

"Det angår oss alle. Vi kan ikke bare snu oss bort"

No items found.

De norske vikingskipene skal igjen ut på havet. Denne gang i form av Langskip: Det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, der Norge inviterer omverdenen med på å fange karbon og føre det tilbake under havets bunn. Her kan du se premieren på kampanjen, som er filmet på Vikingskipmuseet på Bygdøy i sommer. Filmen er i første omgang produsert på norsk, engelsk, tysk og fransk, og ruller nå på skjermene under Expo i Dubai.

– Vi er veldig godt fornøyde med at filmen formidler denne unike miljøteknologien på en måte som knytter Langskip-prosjektet tydelig sammen med Norges stolte maritime historie, forteller Rune Gutteberg Hansen, kommunikasjonsdirektør i Gassnova SF

Først i Europa

Gassnova har i en årrekke samarbeidet med industrien for å få på plass Europas første industrielle fullskalaprosjekt for karbonfangst og -lagring. Selskaper som Norcem, Equinor, Shell, Total Energies og Fortum Oslo Varme er del av Langskip-prosjektet, sammen med Gassnova og Olje- og energidepartementet. 

– Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, og satsingen skal blant annet bidra til å dele kunnskap om karbonfangst og -lagring med verden rundt oss, forteller Gutteberg Hansen.

I disse dager har filmen, som er utviklet av det norske byrået Maverix, premiere på verdensutstillingen EXPO 2020 i Dubai. Kampanjen formidler Langskip til publikum under utstillingen, der teknologi og deling av kunnskap står sentralt. EXPO 2021 varer til mars neste år.

Prosjektet er i gang  

Langskip er viktig for Norge. Alle partnerne som er involvert i dette prosjektet deler kunnskap og erfaring utover det som er vanlig for et industriprosjekt. Langskip skal redusere klimagassutslipp og legge til rette for verdiskaping fremover. 

Maverix vant i vinter en byråkonkurranse for nettopp Gassnova og denne filmproduksjonen er det aller første oppdraget. Filmen er dessuten signert med alle samarbeidspartnerne i prosjektet: Norcem, Fortum Oslo Varme, Shell, Total Energies, Equinor, Northern Lights, samt Olje- og energidepartementet og Gassnova.

– Maverix består av brennende hjerter for miljøet og dette har vært et drømmeoppdrag for oss. Vi appellerer til både hjerte og hjerne når vi nå skal fortelle historiene om Langskip. Stadig flere kunder etterspør konkret kompetanse om bærekraft, noe vi har investert tungt i, forteller byråleder Linda Nordheim. 

Liv Lønne Dille er prosjektleder for Langskipfilmen hos Gassnova. Kim Gothard Taanevig i Maverix er regissør for filmen, som skal vises gjennom alle de 182 dagene Expo i Dubai pågår.


Om Maverix

I kommunikasjonshuset Maverix har vi samlet usedvanlig erfarne reklamefolk og journalister, strateger og rådgivere, klippere og designere. Dermed kan et effektivt team lage kommunikasjon og store kampanjer med en tydelig rød tråd i alle tenkelige kanaler, og komme raskt på lufta med virkemidler som skaper vekst.

En Maverick følger ikke opptråkkede stier, men finner nye veier til målet. Kreativitet er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å skape vekst og sterke resultater. I Maverix følger vi ikke nødvendigvis boka eller etablerte sannheter, men utfordrer både oss selv og kundene for å skape verdier. Vi har kontorer i både Oslo og Bergen.

Flere prosjekter