Gull til Maverix: Et stadig større stykke Norge

Gull til Maverix: Et stadig større stykke Norge

Sammen med Visit Norway har Maverix vunnet gull i International Content Marketing Awards (CMA). – Et fantastisk godt samarbeid mellom Visit Norway og oss i Maverix. Vi jobber virkelig som en avdeling, sier byråleder Linda Nordheim.

No items found.

Som om ikke det var nok, vant Visit Norway prisen Digital Tourism Think Tanks Transformation Awards denne uken. Her har Maverix vært en av flere sentrale samarbeidspartnere det siste året.


Stor takk til hele teamet

– Vi jobber hardt og målrettet i en svært konkurranseutsatt næring og slike priser er motiverende for alle som bidrar til utviklingen av norsk reiseliv. Jeg vil rette en stor takk til hele teamet og alle samarbeidende byråer. Vi ser dette som en stor anerkjennelse for de faktiske resultatene som er skapt, sier Katrine Mosfjeld, digital marketing director i Visit Norway.

Les mer: 1001 Strawberry-historier fra hele Norden

Maverix har hatt oppdraget med å levere innholdsmarkedsføring og digitale tjenester til Visit Norway siden våren 2020. Dette inkluderer å drifte den digitale content og performance marketing-operasjonen, som var konseptet som vant gull i CMA i London denne uken.

Nytenking og kreativitet

– Konkurransen der ute er beinhard og gang på gang klarer lille Norge å markere seg med sitt reiselivsarbeid. Jeg er så stolt av flokken vår i Maverix og det inspirerer til videre nytenkning og kreativitet, sier Nordheim.

Markedsføringen av Norge som reisemål har vunnet to nye internasjonale priser. Her fra vakre Andøya med Bleikdsøya i bakgrunnen. Foto: Fredrik Ahlsen, Maverix.

Maverix har i samarbeid med Visit Norway videreutviklet og økt resultatene i programmet for resultatbasert markedsføring. Visit Norway’s innovative bruk av resultatbaserte virkemidler har senket terskelen for partnerdeltagelse, og gjort det mulig for Visit Norway å skape konkrete resultater for norsk reiselivsnæring. Satsingen har med andre ord satt Norge på kartet, og fristet stadig flere til å komme på besøk.

Vekst på 59% i performance marketing

Programmet for resultatbasert markedsføring er selvfinansierende slik at inntektene går tilbake til partnerne i form relevant innhold og ny funksjonalitet. Satsingen har skapt en formidabel vekst: I 2022 steg partnernes omsetning med nesten 100 % sammenlignet med 2019 (som var siste normale år før pandemien). Hittil i 2023 har salget økt med ytterligere 23% i forhold til fjorårets rekordomsetning.

I 2023 har Maverix og Visit Norway jobbet enda mer systematisk med tilbudene, hatt tettere dialog med partnere og skaffet mer bredde i tilbudene. Dette har resultert i at gjennomsnittlig verdi per salg har økt til hele 8.522 NOK, altså en vekst på 59%. Noe som gir en verdi per klikk fra tilbudene på 57 NOK i 2023. 

Om Maverix

I kommunikasjonshuset og reklamebyrået Maverix har vi samlet usedvanlig erfarne reklamefolk og journalister, strateger og rådgivere, klippere og designere. Dermed kan et effektivt team lage kommunikasjon og store kampanjer med en tydelig rød tråd i alle tenkelige kanaler, og komme raskt på lufta med virkemidler som skaper vekst.

En maverick følger ikke opptråkkede stier, men finner nye veier til målet. Kreativitet er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å skape vekst og sterke resultater. I Maverix følger vi ikke nødvendigvis boka eller etablerte sannheter, men utfordrer både oss selv og kundene for å skape verdier. Vi har kontorer i både Oslo og Bergen.
 

Flere prosjekter