En skikkelig sporty strømmetjeneste

Amedia ønsket å finne en løsning på hvordan Direktesport skulle bli den lokale helten, i en jungel av selvstendige merkevarer.

En skikkelig sporty strømmetjeneste

For noen år siden lanserte Amedia et digitalt sporty alternativ til de tradisjonelle mediehusene. Satsingen ble døpt Direktesport og har hatt imponerende vekst siden starten. På toppen av Amedias 80 lokalaviser har mediehuset bygget en felles digital strømmetjeneste med inntil 6.000 kamper og eventer i året.

No items found.

Amedia ønsket å finne en løsning på hvordan Direktesport skulle bli den lokale helten, i en jungel av selvstendige merkevarer. Hver og en av de 80 lokale redaksjonen har sin egen logo, gjerne uendret over mange tiår, og det var ingen liten utfordring å finne en som alle kunne identifisere seg med og omfavne som sin egen.

Screen shot fra digialt konsept. Design: Maverix.

Innledningsvis hadde vi flere workshops og fikk innsikt i lokalavisenes redaksjonelle ansvarsområder. Vi erfarte at Amedia hadde en unik markedsposisjon. Med sine 80 lokale redaksjoner, kunne de levere lokal sport fra hele landet. Redaksjonene samlet seg om nyskapningen Direktesport og påberopte seg å fylle rollen som Norges bredeste sportskanal, som var vårt forslag til samlende konsept. For ingen andre mediehus har så mange kamper og så stor bredde som Direktesport.

Amedia ønsket seg et unikt symbol som skulle være lett gjenkjennelig på digitale flater og trykte medier. Det var viktig at symbolet skulle være folkelig og kommunisere at dette handlet om idrett. Men også at det kunne leve dynamisk i en digital verden og på egen hånd fortelle små historier.

Direktesport. Design: Maverix.

Leken logo kan fortelle mange historier

I dag må merkevarer stadig tilpasse seg et raskt skiftende miljø, så Direktesport ønsket seg en leken, energisk og sporty logo. Internett og sosiale medier har gitt merkevarer muligheten til å oppføre seg som levende organismer. Hver enkelt redaksjon har sitt eget DNA, med unik kunnskap om lokale sportsbegivenheter.

Maverix la vekt på at logoen skulle ha et visuelt sterkt element, og være både engasjerende og dynamisk. Alle redaksjonene skulle være stolte av å ha logoen på mikrofonhetten sin. Maverix utviklet et logosystem med to grunnformer. I kombinasjon kunne disse bli til 80 unike symboler. Hvert enkelt symbol representerte en redaksjon. Ved å plassere symbolene etter hverandre på en tidslinje, kunne en se hvordan de harmonerte sammen og til slutt endte opp i hovedformen. Når symbolene spres utover, former alle disse kombinasjonene nye figurative systemer. Dette oppleves som en berikelse for profilen til Direktesport.

Åpningsplakat i ny drakt. Design: Maverix

Fira, ikke FIFA

Symbolene sin form varierer, men oppleves likevel som en enkel identitet med gjennomgående former og tydelig fargesammensetning. Det var viktig for Direktesport at profilen skapte norske assosiasjoner. Maverix landet derfor påen aktiv rødfarge og en lett blå som utgangspunkt. Krysningspunktet mellom disse to skapte den spennende blandingsfargen mørkeblå, som symboliserte fokus området til redaksjonene.

Maverix baserte selve navnetrekket på en enkel sans serif industriell font med unik sjarm. Direktesport er et langt navn satt sammen av to ord. Vi ønsket å dele ordet visuelt, og slik skape en spennende dynamikk også i selve navntrekket. Vi valgte derfor å vekte direkte og sport ulikt. Skrivefonten er Fira, et geometrisk sans serif typesnitt fra Amedia sin egent identitet. Den er fleksibel med en fin bredde i typesnittene. Fonten fungerer utmerket på mobil, og er dessuten enkel i bruk ved formidling av store tallmengder som man finner i sportstabeller.

Fotballtabell for direktesendinger. Design: Maverix.

Om Maverix

I kommunikasjonshuset Maverix har vi samlet usedvanlig erfarne reklamefolk og journalister, strateger og rådgivere, klippere og designere. Dermed kan et effektivt team lage kommunikasjon og store kampanjer med en tydelig rød tråd i alle tenkelige kanaler, og komme raskt på lufta med virkemidler som skaper vekst.

En Maverick følger ikke opptråkkede stier, men finner nye veier til målet. Kreativitet er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å skape vekst og sterke resultater. I Maverix følger vi ikke nødvendigvis boka eller etablerte sannheter, men utfordrer både oss selv og kundene for å skape verdier. Vi har kontorer i både Oslo og Bergen.

Flere prosjekter